DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

          Na základe rozhodnutia Správnej rady nadácie z 19.8.2020 oznamujeme, že rušíme výzvu Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre rok 2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie z 11. marca 2020 a z toho vyplývajúce prehodnocovanie použitia verejných zdrojov.

Ďakujeme za pochopenie

správca nadácie