DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

          Na základe rozhodnutia generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a na zabezpečenie prevádzky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky počas mimoriadnej situácie v súvislosti s prijímaním opatrení civilnej ochrany obyvateľstva pred ochorením COVID-19 sú zakázané osobné, pracovné, konferenčné a iné rokovania v priestoroch Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

         Za účelom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 sme boli nútení zrušiť komisiu na vyhodnotenie výzvy Nadácie ministerstva hospodárstva SR pre rok 2020, ktorá má kanceláriu v priestoroch Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

O novom termíne konania komisie Vás budeme včas informovať.

Ďakujeme za pochopenie

správca nadácie