ÚČEL

Nadácia napĺňa verejnoprospešný cieľ najmä prostredníctvom:

realizácie aktivít, projektov a analýz smerujúcich k napĺňaniu verejnoprospešného cieľa, implementácie projektov na podporu podnikania z nadačných prostriedkov aj s využitím tzv. pákového efektu pri financovaní týchto projektov zo štátneho rozpočtu a Európskych štrukturálnych a investičných fondov, vytvárania špecifických nadačných fondov určených na podporu verejnoprospešného účelu nadácie.