KONTAKT

Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Kontakt:

E-mail: spravca@nadacia-mh.sk

Tel. č.: +421 908 594 642 v čase od 9:00 – 14:00 (PO- PI)

Adresa:

Sídlo: Mierová 19, 82715 Bratislava – Ružinov
IČO: 31 747 221, registrovanej na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom 203/Na-96/335

Korešpondenčná adresa: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212