Oficiálna stránka nadácie Ministerstva hospodárstva
Po-Pi od 9:00 – 14:00

POSKYTNUTIE FINANČNEJ PODPORY

Nadácia napĺňa verejnoprospešný cieľ najmä prostredníctvom:

  1. realizácie aktivít, projektov a analýz smerujúcich k napĺňaniu verejnoprospešného cieľa,
  2. implementácie projektov na podporu podnikania z nadačných prostriedkov aj s využitím tzv. pákového efektu pri financovaní týchto projektov zo štátneho rozpočtu a Európskych štrukturálnych a investičných fondov,
  3. vytvárania špecifických nadačných fondov určených na podporu verejnoprospešného účelu nadácie.
  4. Nadácia bude vykonávať svoj verejnoprospešný účel predovšetkým poskytovaním finančnej podpory ako aj odbornej pomoci pri realizácii projektov a aktivít. Finančné prostriedky ako aj odborná pomoc budú poskytované na projekty a aktivity podnikateľských subjektov na Slovensku, ktoré takúto pomoc potrebujú a o jej poskytnutie Nadáciu požiadajú. Musia však spĺňať Nadáciou stanovené podmienky pre poskytnutie pomoci.

Účelom a cieľom Nadácie v súlade so základnou definíciou pojmu nadácia ako aj v súlade s ideou zákona č. 34/2002 Z. z. nie je dosahovanie zisku, preto všetky výnosy, ktoré Nadácia počas realizácie svojho účelu obdrží, budú v ďalšom období využité výhradne na pokrytie nákladov spojených s vykonávaním činnosti Nadácie podľa tejto Nadačnej listiny alebo budú použité na plnenie verejnoprospešného účelu Nadácie.